Wie we zijn, onze visie, ons werk

“Mensen willen best veranderen,
maar liever niet veranderd worden”.

Welkom bij Engelen & Partners OrganisatieOntwikkeling BV, de adviespraktijk van Tarcies Kisters en Charles Engelen. Veranderen is mensenwerk, en steekt nogal nauw. We vinden het belangrijk om mensen in hun waarde te laten, met hun drives, behoeften, wensen en ambities. En ook met hun zorgen, weerzin, angst en
onzekerheid. Mensen zijn prima in staat om keuzes te maken, en daarbij ook rekening te houden met belangen van hun organisatie, hun team, hun omgeving. Daar hebben zij immers ook weer belang bij.

‘Ze willen niet’ is eigenlijk: ‘Ze willen iets anders dan ik’. Het is de opgave van ieder die zich met verandering bezig houdt -en wie is dat niet eigenlijk?- om mensen mee te krijgen in zijn of haar verandering, en ook om mee te gaan in hun verandering. Dat proces faciliteren we, in die zoektocht stappen we in.

In ons werk als adviseur, (team)coach en interim manager kiezen we voor aanpakken waarin mensen zoveel mogelijk zelf vorm en richting geven aan hun verandering, hun ontwikkeling. Zodat ze er eigenaar van blijven. Daarmee levert het ook energie op, naast dat het energie kost, gaan mensen er echt voor, en beklijven de veranderingen een stuk beter.
Onze inbreng is -naast onszelf- vooral kennis van en ervaring met verandering. Wij hebben er ons vak van gemaakt verandering voor elkaar te krijgen. We weten wat het vraagt van mensen, ook qua afleren, achter je laten, inleveren. En wat het kan bieden: nieuwe relaties, nieuwe ervaringen, beter resultaat. Maar wat zo lastig is: wat het kost ervaar je meteen, en of het die mooie dingen oplevert valt nog maar te bezien! En daarom is het ingewikkeld, dat veranderen.

Onze bijdrage daarin is meerledig: pragmatisch, analytisch, intuïtief en in verbinding.

Sinds het voorjaar van 2016 hebben we in Frankrijk een mooie lokatie waar we retraites en workshops en teamsessies organiseren en begeleiden. Bijvoorbeeld onze retraites in voor- en najaar. Kijk bij Programma’s.

Ons bureau bestaat uit Tarcies Kisters en Charles Engelen, en daarbij werken we graag samen met enkele zeer kundige partners in ons netwerk.